INFO SMKBBST

VISI SEKOLAH
“ SMK BBST Terus Cemerlang dan Terbilang “

FALSAFAH SEKOLAH

 • Proses Pendidikan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi merupakan satu usaha yangberterusan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan Negara untuk membentuk pelajarbersahsiah, terbilang, cemerlang dalam bidang kurikulum dan kokurikulum berlandaskan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan.

MISI SEKOLAH

 • Berazam untuk melonjakkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui pendekatan yang berkesan daninovatif
 • Berazam untuk melahirkan pelajar yang berilmu, beriman, dan memiliki sahsiah cemerlang melalui pelbagai programyang efektif
 • Berazam untuk memupuk budaya kerja yang berintegriti dan berusaha mengadakan permuafakatan bestari dengan pelbagai komuniti setempat

WAWASAN SEKOLAH

 • Mewujudkan sekolah yang unggul, cemerlang di peringkat Daerah, Negeri dan Negara
 • Melahirkan Pelajar yang berkualiti dan cemerlang dari segi pendidikan sahsiah, fizikal dan rohani serta patuh kepada ajaran agama
 • Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Negara ke arah keharmonian, kemajuan dan kemakmuran negara.

PIAGAM PELANGGAN


Kami warga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Salak Tinggi dengan penuh rasa azam dan iltizam berikrar dan berjanji akan melaksanakan Dasar Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kamiberikrar akan:

 • Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
 • Melahirkan generasi berketrampilan, beriman, berilmu, beramal dan bersahsiah mulia.
 • Mencetus dan merealisasikan masyarakat penyayang agar warga sekolah berasa bangga terhadap sekolah dan saling hormat      menghormati antara warga sekolah serta seluruh komuniti pendidik.
 • Bersedia bekerjasama, menerima teguran dan cadangan bagi mencapai kecemerlangan dalam segala aspek
 • Sentiasa mengalu-alukan kedatangan ibu bapa, ahli masyarakat dan sedia berbincang untuk kebaikan sekolah


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s